ศิลปะธรรมชาติ

“ศิลปะคือการสื่อสาร การที่คนคนหนึ่งพยายามสื่อสารสิ่งที่เขารู้สึกออกไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามที่เขาถนัด นั่นคือศิลปะ ดังนั้นทุกคนสามารถเป็นศิลปินได้ ถ้าตราบใดที่เรายังมีความรู้สึก มีความทุกข์ สุข เศร้า มีความเกลียด ความรัก เพราะว่าศิลปะคือสิ่งที่แสดงออกถึงความรู้สึก หรือแม้แต่การเล่าเรื่อง การพูดสื่อสารก็เป็นศิลปะ ตราบใดที่มนุษย์แสดงออกถึงความรู้สึกก็เชื่อว่าจะเกิดงานศิลปะได้ เมื่อใดมนุษย์รู้สึกและสื่อสารได้ นั่นคืองานศิลปะ อาจจะเป็นสารที่มีความหมายหรือเป็นแค่ความรู้สึก ผมว่าเราต้องมาถามว่าอะไรบ้างที่ไม่เป็นศิลปะมากกว่า เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกนำมาทำเป็นศิลปะได้ทั้งหมด”